Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Král, Robin, 1981-


Citace: Literární noviny 23/2007, str. 11
Citace: www(Nakladatelství Portál), cit. 11. 10. 2011
Citace: Tetzner, A.: Červená stuha : terezínské ghetto očima dítěte [přeložili Hana Michlová a Robin Král]
Narozen 1981. Absolvent oboru estetika na Filozofické fakultě UK a oboru tvorba textu a scénáře na VOŠ při Konzervatoři Jaroslava Ježka. Autor básní pro děti i dospělé, písňových textů, filozoficko-historického pexesa a překladu z angličtiny.